Masă rotundă: crowdfunding ca un instrument de implicare a diasporei

Date Publish: 
Joi, Iulie 20, 2017
Tags: 
crowdfunding, dezvoltare, raport

Pe 19 iulie 2017, la Guvernul Republicii Moldova a avut loc o masă rotundă dedicată subiectului cadrului legislativ și regulator al activităților de crowdfunding (finanțare colectivă online) în Moldova. Masa rotundă a avut ca scop validarea unui raport elaborat mai devreme de dl Iulian Rusu, consultant național angajat de OIM care a studiat practicile internaționale și europene de reglementare a activităților de crowdfunding, a evaluat cadrul legislativ și regulator național și a elaborat recomandări privind adaptarea acestuia pentru activități de crowdfunding în Moldova.

La ședință au fost prezenți dl Ghenadie Crețu, Coordonatorul Programului Migrație și Dezvoltare, dna Olga Coptu, șefa Biroului Relații cu Diaspora, dl Iulian Rusu, Consultant OIM, dna Cristina Buga, Consultantul pe probleme de diasporă a Președintelui RM, reprezentanții proiectului Migrație și Dezvoltare Locală (MiDL), PNUD, Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor, Comisiei naționale a pieței financiare, Camerei de Comerț și a Industriei, Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Băncii Naționale a Moldovei, Moldova Agroindbank, Moldincombank, precum reprezentanții domeniului de IT din Moldova, dna Elena Zgardan, fondatoarea Guvern24, și dna Michelle Iliev, ATIC și alții.   

Dl Crețu a deschis ședința, spunând: „Crowdfunding-ul e o realitate promovată de mai mulți actori în Moldova: guvernul, sectorul de operatori individuali și diaspora. Crowdfunding-ul are scopul de a mobiliza resursele financiare ale diasporei pentru a le atrage și a le utiliza în dezvoltarea locală. Motivația de a susține un proiect sau altul nu este una nouă; moldovenii din străinătate au fost primii donatori în acest sens. Ceea ce este nou e modalitatea”, făcând referință la primele proiecte de crowdfunding pentru care au donat membrii diasporei originare din Moldova.

Dl Iulia Rusu, expert în jurisprudență, a prezentat succint conținutul raportului elaborat și recomandările propuse de el pentru adoptarea cadrului legislativ și regulator, subliniind că actualmente cadrul legislativ oferă minimumul necesar pentru practicarea crowdfunding-ului în Moldova. În Moldova sunt practicate doar două modele de finanțare colectivă – cel bazat pe donații și cel pe retururi non-financiare.

Partenerii OIM, proiectul Migrație și Dezvoltare Locală (MiDL) au prezentat propria experiență de promovare a activităților de finanțare colectivă la nivel local și statistica privind donațiile și donatorii care au susținut cele 23 de campanii de colectare a fondurilor conduse de 23 de primării locale.

La ședință a fost discutată și posibilitatea utilizării crowdfunding-ului pentru stimularea apariției și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), ceea ce deocamdată este dificil de implementat, având în vedere lacunele cadrului legislativ și lipsa de experiență în practicarea celorlalte două modele de crowdfunding – cel bazat pe împrumuturi și pe investiții în valori mobiliare care ar viza mai mult activitatea antreprenorială.

Consultantul OIM a oferit recomandări pentru fiecare tip de crowdfunding printre care: reglementarea formei scrise a contractului dintre beneficiar și platforma unde se colectează fondurile, clarificarea privind comisioanele percepute în timpul unei donații, clarificarea statutului operatorilor de crowdfunding, avansarea în adoptarea proiectului de lege privind organizațiile financiare nebancare, precum și limitarea contribuțiilor donatorilor cu scopul de a asigura securitatea și legalitatea donațiilor.

Acest atelier a fost organizat grație proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în domeniul migrației și dezvoltării al Republicii Moldova” implementat de OIM și Biroul Relații cu Diaspora și finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Pentru mai multe detalii contactați doamna Adriana Barilov la abarilov@iom.int