IOM Worldwide

Fondată în 1951, Organizația Internațională pentru Migrație este o organizație interguvernamentală-lider în domeniul migrației. OIM lucrează în strânsă legătură cu instituțiiguvernamentale, interguvernamentale și neguvernamentale. Având 155 țări-membre și 11 state cu statut de observator și birouri în 100 țări, OIM promovează migrația umană și ordonată pentru beneficiul tuturor prin oferire de servicii șiconsultanță guvernelor și migranților.

OIM lucrează pentru a asigura gestionarea ordonată și umană a migrației, a promova cooperarea internațională în domeniul migrației, pentru a ajuta la soluționarea problemelor din domeniul migrației și pentru a oferi asistență umanitară migranților aflați în dificultate, inclusiv a refugiaților și a persoanelor strămutate în interiorul țării.

Constituția OIM recunoaște legătura dintre migrație și dezvoltare economică, socială și culturală, precum și dreptul fiecărui om la libera circulație.

Română