Curriculum la limba română pentru Centrele Educaționale din Diasporă. Nivelul A1-A2

Odată cu intensificarea fluxurilor migraționale, din Republica Moldova emigrează nu doar adulții, ci și copiii. Pentru acest segment eterogen de copii, limba vorbită acasă, cea de școlarizare şi cea/cele de socializare sunt diferite. Contextul sociocultural și necesitatea de păstrare a identității naționale dictează caracterul specific al actualului produs.

Acest curriculum este elaborat pentru predarea-invățarea limbii române pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 7-12 ani, din familii mixte sau reintegrate, cu un nivel minim/diferit de cunoștințe, care doresc să însușească limba română, prin cultură şi civilizație, în cadrul unui învățământ non-formal.

Acest produs a fost elaborat în cadrul programului „Centre Educaționale din Diasporă” care a susținut financiar și metodologic peste zece centre educaționale din diasporă - centre și grupuri care organizează ore, cursuri, școli duminicale de studiere a limbii române, culturii natale ș.a. în afara hotarelor Republicii Moldova pentru cetățenii moldoveni și descendenții acestora.

Consultați și Ghidul metodologic „Predarea-învățarea integrată a limbii române în Centrele Educaționale din Diasporă” și manualul „Învățăm Limba Română Împreună. Primii Pași” Nivelul A1.