Canada Visa Application Centre

OIM Moldova facilitează depunerea solicitărilor de vize și permise de ședere temporară în Canada, precum și a documentelor de călătorie pentru rezidenți permanenți, prin prestarea serviciilor pre-consulare de către Centrul Canadian de Vize, în parteneriat cu VFS Global.

Activitățile cheie ale Centrului de Vize sunt următoarele:

Consultanță

Distribuirea informațiilor cu privire la cerințele relevante, conform celor publicate de Ambasada Canadei, inclusiv formulare de solicitare, taxe și metode de plată, date de contact și adresa web ale ambasadei etc.

Gestionarea dosarelor

Acceptarea formularelor completate, a documentelor asociate, pașapoartelor și confirmărilor de plată a taxelor de procesare pentru vize, permise și documente de călătorie;  

Verificarea dosarelor și informarea solicitanților despre actele ce lipsesc sau alte cerințe;

Expedierea la ambasadă a tuturor formularelor, dovezilor de plată și documentelor suplimentare în plicuri sigilate;

Returnarea către clienți a pachetelor sigilate, conținând decizia finală.

Evidența, urmărirea și conformitatea  

Menținerea evidenței tuturor solicitărilor și a dovezilor de plată aferente, precum și a circulației pașapoartelor în modul și forma aprobate de Serviciul Cetățenie, Imigrări și Refugiați al Canadei (IRCC) și în acord cu Procedurile de Operare Locală.

Asigurarea conformității cu Cerințele de Securitate, Standardele de Servicii și Specificația de Lucru impuse de IRCC.

Pentru a contacta Centrul Canadian de Vize (CCV), vă rugăm să accesați următorul link.

 

 

Facilitated migration
Donor: 
Government of Canada
Partners: 
Beneficiaries: 

Applicants for temporary resident status in Canada and travel document for permanent residents abroad.

Estimated budget: 
Varies annually