RomanaEnglish
 
 
CAMPAIGN
  
 
 

CIMM

Quick Links

Make a Donation
Media Center
PLURAL+ MOLDOVA 2013: Filmează! Prezintă! Schimbă!

Tinerii cineaşti şi fotografi sunt invitaţi să-şi prezinte lucrările până la 17 noiembrie 2013.

Alianţa Civilizaţiilor (Iniţiativa ONU) şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova, Organizaţia Naţiunilor Unite în Republica Moldova, OWH Studio şi Şcoala de Fotografie a lui Roman Rybaleov au plăcerea de a invita tinerii din Republica Moldova să participe la Concursul Foto şi Video PLURAL + MOLDOVA 2013.

PLURAL+ MOLDOVA este deschis pentru toţi copiii şi tinerii în vârsta de 9-25 de ani. Obiectivul principal al concursului este să permită acestora să împărtăşească viziunile lor asupra migraţiei şi diversităţii dat faptul că ei sunt cei mai buni promotori ai toleranţei şi integrării într-o lume tulburată de diviziuni. Participanţii sunt invitaţi să accelereze schimbarea prin intermediul creaţiei lor: filme scurte sau fotografii despre migraţie, diversitate şi incluziunea socială.

Cineaştii pot produce filme de 1 până 5 minute de orice gen sau stil (documentar, film artistic, desen animat, etc.); fotografii sunt aşteptaţi să prezinte un set de până la 3 lucrări. Acestea trebuie să reflecte subiecte legate de migraţie, respectarea drepturilor omului şi a demnităţii umane, principiul de toleranţa zero faţă de orice formă de violenţă, dar şi promovarea coeziunii sociale între popoare şi confesiuni. După expirarea datei limite pentru depunerea dosarelor, juriul competent va evalua lucrările în două secţiuni separate – Video şi Foto. Tradiţional, ceremonia de decernare a premiilor va avea loc în Ziua Internaţională a Migranţilor la 18 decembrie 2013; în plus, evenimentul respectiv va marca a 5-a aniversare a concursului PLURAL+ MOLDOVA. Citeşte mai departe...

 
Remitenţele şi economiile emigranţilor moldoveni – opţiuni fezabile pentru valorificarea lor

Rezultatele Studiului ”Identificarea opțiunilor privind valorificarea remitențelor și economiilor emigranților pentru dezvoltarea Republicii Moldova” au fost prezentate în cadrul unei mese rotunde cu participarea instituțiilor guvernamnetale și partenerilor de dezvoltare.

Conform datelor studiului, în ultimii ani Republica Moldova se află în topul țărilor cu cea mai mare contribuție a remitențelor la creșterea economică. Deși nu există o sursă națională care să fi monitorizat în mod continuu veniturile emigranților moldoveni remise în țară, dinamica unor indicatori din balanța de plăți sugerează că, începând cu mijlocul anilor 1990, aceste venituri au crescut în mod continuu, atingând cote maxime în anul 2008, înainte de începutul crizei financiare globale. După scăderea înregistrată în anul 2009, remitențele sunt, începând cu anul 2010, din nou în creștere, iar în anii 2014-2015 cotele maxime din 2008 vor fi depășite. Citeşte mai departe...

 
Modele de familii reintegrate ale migranţilor

În cadrul acţiunilor dedicate Zilei Familiei, Ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei Valentina Buliga, reprezentanţii Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) şi reprezentanţii Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM), Misiunea în Republica Moldova a vizitat trei familii reintegrate ale migranților.

Cele trei familii de migranți reîntorși în patrie sunt din satele Ulmu, Bardar și Sociteni din raionul Ialoveni care au fost reintegrate cu suportul Programelor Organizației Internaționale pentru Migrație, Misiunea în Republica Moldova  (OIM), susţinute financiar de UE (inclusiv din cadrul Proiectului “Susţinerea implementării componentei de migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate UE –Moldova,” finanţat de IEVP UE) și a Programului ”PARE 1+1”, implementat de ODIMM. citiţi mai departe...

 
Ghidul migrantului în Republica Moldova

Imigrarea într-o ţară nouă creează întotdeauna dificultăţi şi ridică semne de întrebare. Cum este această ţară, ce fel de climă are şi cum sunt oamenii care locuiesc în ea? Care este istoria şi obiceiurile acestei ţări şi cum se poate găsi un loc de muncă? Ce drepturi oferă acest stat şi cât de uşoară ar putea fi integrarea în societate? Acestea sunt doar câteva întrebări la care reflectează orice migrant. Cu toate acestea imigrarea ar putea deveni un proces mai puţin dificil atunci când are la bază informaţii corecte. Tocmai de aceea, a fost concepută şi elaborată această broşură cu denumirea sugestivă „Ghidul migrantului în Republica Moldova”, care oferă străinilor ce doresc să imigreze în Republica Moldova răspunsuri la principalele întrebări, precum şi alte informaţii şi linkuri utile. Broşura „Ghidul migrantului în Republica Moldova” poate fi găsită şi în versiune electronică în limbile română, engleză, rusă, franceză şi arabă. Publicaţia a fost elaborată de către Biroul migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne în cooperare cu Misiunea OIM în Republica Moldova, în cadrul proiectului Suport pentru punerea în aplicare a Acordurilor de readmisie semnate de Comunitatea Europeană cu Republica Moldova, Federaţia Rusă şi Ucraina: facilitarea reîntoarcerii voluntare asistate şi a reintegrării (SIREADA), finanţat de Uniunea Europeană si cofinanţat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, implementat de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova.

 
“Cartografierea diasporei moldoveneşti”: cum o duc cei plecaţi în Federaţia Rusă şi UE?
Două studii lansate astăzi la Chişinău au conturat profilul socioeconomic al cetăţenilor Republicii Moldova stabiliţi temporar sau permanent în Federaţia Rusă şi în principalele ţări de destinaţie ale UE, cât şi al persoanelor originare din Republica Moldova şi descendenţilor acestora din aceste ţări. 

 

Conform studiilor  „Moldovenii în Federaţia Rusă: profilul socioeconomic şi provocările de politici” şi „Cartografierea diasporei moldoveneşti în Italia, Portugalia, Franţa şi Regatul Unit al Marii Britanii”, efectuate în cadrul Ciclului Studiilor „Cartografierea Diasporei Moldoveneşti”, cetăţenii Republicii Moldova sunt nevoiţi să-şi părăsească baştina din cauza situaţiei socio-economice, şi anume din cauza nivelului de salarizare.
 
În urma cercetării, studiile au relevat faptul că migranţii moldoveni plecaţi în Federaţia Rusă sunt în mare parte bărbaţi, persoane căsătorite, descendente din mediul rural, cu un nivel de instruire nu prea înalt, cu plecări periodice din ţară; cât priveşte femeile, acestea au un nivel de instruire mai înalt, aflate mai rar în relaţii de căsătorie, majoritatea aflându-se practic permanent în Federaţia Rusă.  Peste două treimi din numărul moldovenilor în Federaţia Rusă, printre care predomină bărbaţii, lucrează în construcţii. Acolo, majoritatea migranţilor sunt nevoiţi să-şi reprofileze activitatea economică: doar un sfert din migranţi practică acelaşi gen de activitate pe care l-au practicat acasă.

Spre deosebire de migranţii moldoveni din Federaţia Rusă, profilul migranţilor moldoveni pentru ţările cercetate ale UE este diferit -  Italia şi Portugalia prezintă contingente de migranţi echilibrate din punct de vedere al vârstei, pe când în Franţa şi Marea Britanie predomină migranţii cu vârsta de la 18-40 de ani, o parte semnificativă dintre ei mergând la studii. Din perspectiva de gen, în Franţa şi Portugalia comunităţile de migranţi sunt echilibrate, în schimb în Italia predomină migranţii de sex feminin, iar în Marea Britanie de sex masculin. Migranţii în ţările Uniunii Europene posedă un înalt nivel de studii, o parte semnificativă având studii superioare sau chiar grade ştiinţifice. Doar 21,7 % dintre migranţii moldoveni din ţările UE activează în acelaşi grup profesional în care au activat în Moldova. În esenţă predomină migraţia în scop de muncă, urmată de cea în scop de studii. Read more...

 
<< Început < Anterior 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Următor > Sfârşit >>

Pagina 14 din 32