RomanaEnglish
 
CAMPAIGN
  
 
 

CIMM

Quick Links

Make a Donation
Media Center
O nouă ediţie a Profilului Migraţional Extins

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Misiunea în Moldova, are onoarea să prezinte rezultatul unei munci de doi ani în domeniul colectării şi analizei datelor care vizează migraţia în Moldova – Profilul Migraţional Extins (PME) al Republicii Moldova, elaborat în cadrul proiectului „Susţinerea implementării componentei migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului pentru Mobilitate UE – Republica Moldova”, finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de OIM.

Prezentul Raport vizând Profilul Migraţional Extins (PME) al Moldovei reprezintă un instrument proprietate a statului, care a fost elaborat prin consultare cu un număr mare de actori guvernamentali şi neguvernamentali şi urmează să fie utilizat pentru a consolida coerenţa de politici, elaborarea de politici bazate pe dovezi şi integrarea migraţiei în planurile naţionale de dezvoltare. Raportul PME cuprinde patru blocuri de bază de informaţie şi analiză, Partea A: Tendinţele migraţionale; Partea B: Impactul migraţiei; Partea C: Cadrul de gestionare a migraţiei; Partea D: Principalele constatări, implicaţii asupra politicilor şi recomandări.

Prin prisma acestei structuri, Raportul oferă: o descriere a tendinţelor migraţionale cheie şi a caracteristicilor migranţilor,  în Partea A; o analiză a impactului migraţiei asupra dezvoltării în ceea ce priveşte interconexiunile cu dezvoltarea demografică, economică, a pieţii muncii şi ocupării forţei de muncă, sectorului social şi a sănătăţii publice în capitolele din Partea B; o explicaţie succintă a politicilor existente în domeniul migraţiei şi cadrele de reglementare în contextul naţional şi cel regional, în Partea C; şi, recomandări de politici şi acţiuni cu privire la modul de promovare mai eficientă şi gestionarea umană a migraţiei, de asigurare a coerenţei între politici din cadrul diverselor sectoare şi de contribuţie la maximizarea impactului pozitiv al migraţiei asupra dezvoltării şi la minimalizarea riscurilor asociate şi a efectelor negative, în Partea D.

Versiunea PDF a publicaţiei poate fi accesată aici

 
Abordări diverse și inovative sunt necesare ca femeile şi fetele să migreze în condiţii sigure

În lumea de azi, care este din în ce mai mobilă şi mai interconectată, migraţia a devenit parte integrală a peste 100 de milioane de vieţi ale femeilor . La diferite etape, o proporţie în creştere a acestor femei îşi părăsesc împrejmuirile cunoscute pentru a face studii, a lucra, a se mărita, a se reuni cu familiile sau pentru a scăpa cu fuga de o situaţie periculoasă. 

„Pentru mai multe femei şi fete migraţia este o modalitate de a-şi realiza potenţialul, de a se dezvolta şi de a-şi exercita drepturile. Totodată, faptul că ele sunt atât migrante, cât și femei le pune în pericol, existând riscul să fie supuse violenței”, a spus Ambasadorul William Swing, Director General al Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM). Mai multe... 

 
‘Mama Illegal’ la Chişinău

Un documentar emoţionant despre calvarul femeilor migrante din Republica Moldova  a fost prezentat la cinematograful ODEON la 6 martie 2013, urmat de o dezbatere publică.

Mii de femei pleacă din Republica Moldova pentru a câştiga un trai mai bun copiii lor, care sunt fie părăsiţi acasă fie luaţi peste hotare, ceea ce duce la familii despărţite şi pierderea limbii şi tradiţiilor. Filmul documentar ‘Mama Illegal’ urmăreşte parcursul a trei femei din Republica Moldova care îşi părăsesc copiii în căutarea locului de muncă în Austria şi Italia. În ajunul şi în timpul călătorii acestea se expun pericolului din partea organizatorilor de migraţie ilegală pentru a ajunge menajere şi ajutoare. Datorită statutului lor nereglementat, acestea nu pot să-şi exercite drepturile de bază în ţările de destinaţie (de exemplu, dreptul la asistenţă medicală sau orele de lucru limitate), nemaivorbind de vizitarea familiilor rămase în Moldova. Filmul acoperă o perioadă de 7 ani şi oferă o perspectivă autentică asupra sărăciei, şi a suferinţelor provocate de despărţire şi singurătate acestor femei şi copiilor lor. De asemenea, acesta scoate în evidenţă ipocrizia, prejudecăţile şi stereotipurile care domină opinia publică în Europa.

Filmul a fost prezentat unui public numeros, care a umplut sala cinematografului, constând din studenţi, reprezentanţi ai ONG-urilor, organizaţiilor internaţionale şi autorităţilor publice şi mulţi alţii. Filmul a fost urmat de o dezbatere publică, în cadrul căreia oficialii de rang înalt, diplomaţii şi reprezentanţii Diasporei şi-au exprimat viziunile despre migraţie şi consecinţele acesteia. Mai mult...

 
Numărul persoanelor ajutorate în cadrul programului SNR aproape s-a dublat în 2012

În cadrul unei mese rotunde la nivel naţional a fost prezentat cel de-al 4-lea Raport cu privire la Implementarea Strategiei privind Sistemul Naţional de Referire (SNR)  pentru protejarea şi oferirea asistenţei victimelor şi potenţialelor victime ale traficului.

Masa rotundă a adunat coordonatorii Echipelor Multi-Disciplinare (EMD) din toate regiunile Republicii Moldova, autorităţile publice, ONG-urile şi organizaţiile donatoare.

Doamna Valentina Buliga, Ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în exerciţiu, deschizând evenimentul, a subliniat că SNR este unul dintre cele mai reuşite sisteme existente în regiune graţie unei colaborări durabile între organizaţii guvernamentale şi cele neguvernamentale active în domeniu, dar şi graţie instrumentului de Monitorizare şi Evaluare.

Printre cele mai importante lucruri menţionate în Raport sunt extinderea sistemului către toate raionalele republicii (până la sfârşitul anului 2011), oferirea instruirii continue membrilor EMD din raioane pentru sporirea capacităţilor lor, vizite de monitorizare în raioane şi întâlniri de coordonare cu EMD. Graţie unui sistem îmbunătăţit de colectarea şi împărtăşirea datelor şi cooperării strânse între Unitatea Naţională de Coordonare (UNC) şi membrii EMD, numărul cazurilor raportate de oferirea asistenţei victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane aproape s-a dublat în raport cu anul precedent, faptul care evidenţiază necesitatea coordonării continue şi instruirea EMD. Membrii echipelor urmează să facă parte la traininguri de follow-up în decursul anului 2013. La moment SNR este consolidat şi extins la nivelul comunitar.

Totodată, evenimentul a oferit o platformă pentru diferiţi actori ca aceştia să facă schimb de experienţe în implementarea SNR şi răspunsurile lor la ultimele tendinţe din domeniul traficului: ONG „La Strada” a prezentat site-ul său nou (http://www.siguronline.com/) menirea căruia este să asigure securitatea copiilor online; Secretariatul Permanent al Comitetului Naţional pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane, care coordonează politicile naţionale relevante, a prezentat strategiile şi mecanismele de coordonare a politicilor anti-trafic de care acesta dispune la nivel regional.

SNR a fost lansat în anul 2006 de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în parteneriat cu OIM.

 
Copiii lăsaţi fără grijă, în vizorului autorităţilor din Republica Moldova şi Italia

Între 5-7 februarie 2013 a fost organizat cel de-al doilea atelier de lucru privind Standardele Regionale şi Internaţionale de protecţie a minorilor. Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „Abordarea efectelor negative ale migraţiei asupra minorilor şi familiilor rămaşi în urmă”, acesta fiind urmărit de a treia reuniune a Comitetului Tehnic Inter-instituţional. Atelierul a adunat, printre alţii, 18 reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, scopul acestuia fiind familiarizarea participanţilor cu cadrul legal principal internaţional care reglementează protejarea drepturilor copilului. Participanţilor li s-a oferit oportunitatea să discute noţiunea vulnerabilităţii copilului din perspectiva bazată pe drepturi, să examineze în detaliu principalele tratate europene şi internaţionale privind protejarea copilului, dar şi să discute cele mai bune practici juridice şi politici existente în Elveţia, Georgia, Suedia şi alte state europene. Evenimentul a fost facilitat de Doamna Daja Wenke, consultat independent şi cercetător al domeniului drepturilor şi protecţiei copilului.

Rezultatele, reuşitele proiectului şi planul acţiunilor pentru următoarele 9 luni au fost discutate  în cadrul a treia reuniune a Comitetului Tehnic Inter-instituţional. La întâlnirea au participat partenerii principiali de implementare, cum ar fi reprezentanţii Ministerului Muncii şi Politicilor Sociale al Italiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, Asociaţiei Naţionale Municipiilor din Italia, Biroului de Relaţii cu Diaspora, reprezentanţii Diasporei implicaţi în implementarea proiectului, şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Republica Moldova. Toţi partenerii au evidenţiat profilul înalt al iniţiativei şi importanţa extinderii proiectului pentru creşterea impactului acestuia asupra atât migranţilor moldoveni în Italia, cât şi copiilor şi familiilor care au rămas în Republica Moldova. Proiectul a obţinut extinderea non-cost până luna septembrie 2013 din partea UE şi Ministerului Muncii şi Politicilor Sociale al Italiei.

 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Pagina 10 din 26