RomanaEnglish
 
CAMPAIGN
  

CIMM

Quick Links

Make a Donation
Media Center
‘Mama Illegal’ la Chişinău

Un documentar emoţionant despre calvarul femeilor migrante din Republica Moldova  a fost prezentat la cinematograful ODEON la 6 martie 2013, urmat de o dezbatere publică.

Mii de femei pleacă din Republica Moldova pentru a câştiga un trai mai bun copiii lor, care sunt fie părăsiţi acasă fie luaţi peste hotare, ceea ce duce la familii despărţite şi pierderea limbii şi tradiţiilor. Filmul documentar ‘Mama Illegal’ urmăreşte parcursul a trei femei din Republica Moldova care îşi părăsesc copiii în căutarea locului de muncă în Austria şi Italia. În ajunul şi în timpul călătorii acestea se expun pericolului din partea organizatorilor de migraţie ilegală pentru a ajunge menajere şi ajutoare. Datorită statutului lor nereglementat, acestea nu pot să-şi exercite drepturile de bază în ţările de destinaţie (de exemplu, dreptul la asistenţă medicală sau orele de lucru limitate), nemaivorbind de vizitarea familiilor rămase în Moldova. Filmul acoperă o perioadă de 7 ani şi oferă o perspectivă autentică asupra sărăciei, şi a suferinţelor provocate de despărţire şi singurătate acestor femei şi copiilor lor. De asemenea, acesta scoate în evidenţă ipocrizia, prejudecăţile şi stereotipurile care domină opinia publică în Europa.

Filmul a fost prezentat unui public numeros, care a umplut sala cinematografului, constând din studenţi, reprezentanţi ai ONG-urilor, organizaţiilor internaţionale şi autorităţilor publice şi mulţi alţii. Filmul a fost urmat de o dezbatere publică, în cadrul căreia oficialii de rang înalt, diplomaţii şi reprezentanţii Diasporei şi-au exprimat viziunile despre migraţie şi consecinţele acesteia. Mai mult...

 
Numărul persoanelor ajutorate în cadrul programului SNR aproape s-a dublat în 2012

În cadrul unei mese rotunde la nivel naţional a fost prezentat cel de-al 4-lea Raport cu privire la Implementarea Strategiei privind Sistemul Naţional de Referire (SNR)  pentru protejarea şi oferirea asistenţei victimelor şi potenţialelor victime ale traficului.

Masa rotundă a adunat coordonatorii Echipelor Multi-Disciplinare (EMD) din toate regiunile Republicii Moldova, autorităţile publice, ONG-urile şi organizaţiile donatoare.

Doamna Valentina Buliga, Ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în exerciţiu, deschizând evenimentul, a subliniat că SNR este unul dintre cele mai reuşite sisteme existente în regiune graţie unei colaborări durabile între organizaţii guvernamentale şi cele neguvernamentale active în domeniu, dar şi graţie instrumentului de Monitorizare şi Evaluare.

Printre cele mai importante lucruri menţionate în Raport sunt extinderea sistemului către toate raionalele republicii (până la sfârşitul anului 2011), oferirea instruirii continue membrilor EMD din raioane pentru sporirea capacităţilor lor, vizite de monitorizare în raioane şi întâlniri de coordonare cu EMD. Graţie unui sistem îmbunătăţit de colectarea şi împărtăşirea datelor şi cooperării strânse între Unitatea Naţională de Coordonare (UNC) şi membrii EMD, numărul cazurilor raportate de oferirea asistenţei victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane aproape s-a dublat în raport cu anul precedent, faptul care evidenţiază necesitatea coordonării continue şi instruirea EMD. Membrii echipelor urmează să facă parte la traininguri de follow-up în decursul anului 2013. La moment SNR este consolidat şi extins la nivelul comunitar.

Totodată, evenimentul a oferit o platformă pentru diferiţi actori ca aceştia să facă schimb de experienţe în implementarea SNR şi răspunsurile lor la ultimele tendinţe din domeniul traficului: ONG „La Strada” a prezentat site-ul său nou (http://www.siguronline.com/) menirea căruia este să asigure securitatea copiilor online; Secretariatul Permanent al Comitetului Naţional pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane, care coordonează politicile naţionale relevante, a prezentat strategiile şi mecanismele de coordonare a politicilor anti-trafic de care acesta dispune la nivel regional.

SNR a fost lansat în anul 2006 de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în parteneriat cu OIM.

 
Copiii lăsaţi fără grijă, în vizorului autorităţilor din Republica Moldova şi Italia

Între 5-7 februarie 2013 a fost organizat cel de-al doilea atelier de lucru privind Standardele Regionale şi Internaţionale de protecţie a minorilor. Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „Abordarea efectelor negative ale migraţiei asupra minorilor şi familiilor rămaşi în urmă”, acesta fiind urmărit de a treia reuniune a Comitetului Tehnic Inter-instituţional. Atelierul a adunat, printre alţii, 18 reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, scopul acestuia fiind familiarizarea participanţilor cu cadrul legal principal internaţional care reglementează protejarea drepturilor copilului. Participanţilor li s-a oferit oportunitatea să discute noţiunea vulnerabilităţii copilului din perspectiva bazată pe drepturi, să examineze în detaliu principalele tratate europene şi internaţionale privind protejarea copilului, dar şi să discute cele mai bune practici juridice şi politici existente în Elveţia, Georgia, Suedia şi alte state europene. Evenimentul a fost facilitat de Doamna Daja Wenke, consultat independent şi cercetător al domeniului drepturilor şi protecţiei copilului.

Rezultatele, reuşitele proiectului şi planul acţiunilor pentru următoarele 9 luni au fost discutate  în cadrul a treia reuniune a Comitetului Tehnic Inter-instituţional. La întâlnirea au participat partenerii principiali de implementare, cum ar fi reprezentanţii Ministerului Muncii şi Politicilor Sociale al Italiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, Asociaţiei Naţionale Municipiilor din Italia, Biroului de Relaţii cu Diaspora, reprezentanţii Diasporei implicaţi în implementarea proiectului, şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Republica Moldova. Toţi partenerii au evidenţiat profilul înalt al iniţiativei şi importanţa extinderii proiectului pentru creşterea impactului acestuia asupra atât migranţilor moldoveni în Italia, cât şi copiilor şi familiilor care au rămas în Republica Moldova. Proiectul a obţinut extinderea non-cost până luna septembrie 2013 din partea UE şi Ministerului Muncii şi Politicilor Sociale al Italiei.

 
Săptămâna Anti-trafic a Uniunii Europene, marcată în Republica Moldova

Cu prilejul Zilei Europene Anti-trafic, Misiunea OIM în Republica Moldova în parteneriat cu Secretariatul Permanent al Comitetului Naţional Pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane (CNCTFU) au lansat în perioada 15-21 octombrie 2012 un şir de evenimente publice organizate pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Evenimentele au avut loc cu implicarea activă a Comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane, acestea fiind axate pe sensibilizarea publicului despre schimbările şi tendinţele noi  în domeniul traficului de fiinţe umane. Citeşte mai mult...

 
Un Internet mai sigur pentru copii

Internetul a devenit o realitate a lumii contemporane şi astăzi cu greu ne-am imagina viaţa noastră fără acces în acest spaţiu virtual necuprins. Utilizat ca mijloc de comunicare şi informare, ca o sursa de cunoaştere ce ne completează sau împrospătează cunoştinţele, incontestabil, el ne oferă o bogată gamă de avantaje. În acelaşi timp, acest spaţiu, ca şi mai multe realizări miraculoase ale omenirii (energia atomică, curentul electric ş.a.), nu este lipsit de riscuri şi anumite pericole.
 
În ultimul timp, la nivel european, reţeaua INSAFE, susţinută de Comisia Europeană, promovează utilizarea sigură şi responsabilă a tehnologiei on-line şi a telefoniei mobile, mai ales de către copii şi adolescenţi, îndemnând școli, ONG-uri, publicul larg să urmeze prin diverse acţiuni această iniţiativă. Ea a apărut ca reacţie la situaţia actuală din mediul on-line, când tot mai mulţi utilizatori ai Internetului se confruntă cel puţin o data cu impoliteţe şi lipsa de respect, manifestate adesea în spatele unui profil anonim prin comentarii injurioase la sfârşit de mesaj, articol sau în diverse discuţii pe forumuri.

Centrul Internaţional „La Strada” a răspuns acestui imperativ prin iniţierea unui portal interactiv  www.siguronline.md. Scopul portalului este informarea cât mai amplă a copiilor despre avantajele Internetului, utilizarea sigură a mediului virtual, dar şi despre pericolele ce-i pot pândi. Ideea creării acestui portal a apărut în urma realizării anul trecut a studiului „Copiii din Republica Moldova: si(n)guri online?”, care constata că circa 80% dintre copiii din mediul urban şi 70% din cel rural au acces şi utilizează Internetul, dar şi un şir de riscuri şi pericole de care se ciocnesc în spaţiul virtual. În cadrul lui foarte mulţi copii şi-au manifestat de asemenea interesul de a cunoaşte cât mai multe despre modalităţile de navigare sigură pe Internet. Mai mult...

 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Pagina 10 din 26