RomanaEnglish
 
 
CAMPAIGN
  
 
 

CIMM

Quick Links

Make a Donation
Media Center
Conferinţă Regională Zece ani ai Convenției Consiliului Europei privind Lupta Împotriva Traficului de Ființe Umane: Rezultate și perspective din Europa de Est (Belarus, Moldova și Ucraina)

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Misiunea din Moldova și Guvernul Republicii Moldova avem onoarea de a anunţa începutul Conferinței Regionale “Zece ani a Convenției Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane: Rezultate și perspective în Europa de Est (Belarus, Moldova și Ucraina)”.

Evenimentul va avea loc în incinta hotelului Codru, Chişinău, la 29-30 Septembrie 2015. Conferința este organizată în cadrul Programului împotriva traficului în ființe umane în Europa de Est, finanțat de către Ministerul Regal al Afacerilor Externe al Norvegiei și co-finanţat de Departamentul de Stat al S.U.A în cadrul proiectului "Consolidarea reacției justiției penale la traficul de ființe umane, garantând asistență juridică victimelor și potențialelor victime și prevenirea violenței domestice și a infracțiunilor motivate de ură în Moldova".

OIM Moldova în parteneriat cu Comitetul Național pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane a Republicii Moldova organizează Conferința Regională, care urmează să reunească participanți (agenții guvernamentale și organizații non-guvernamentale) din Moldova, Ucraina și Belarus, dar și reprezentanți ai Consiliului Europei, Comisiei Europene și a ONG-urilor internaționale.

Evenimentul este consacrat Convenției Europeane privind Lupta împotriva Traficului de Ființe Umane, care a fost deschisă spre semnare la 16 mai 2005 la Varșovia și de atunci a fost ratificată de 43 de țări, inclusiv și de către Moldova (la 19 mai 2006), Ucraina (la 29 noiembrie 2010) și Belarus (semnat la 26 noiembrie 2013, astfel devenind primul stat non-membru ce s-a alăturat acestui tratat, ratificat la data de 1 martie 2014).

Cu toate diferențele temporale privind aderarea la Convenție, toate cele trei țări s-au angajat să construiască un sistem anti-trafic comprehensiv și eficient, bazat pe respectarea drepturilor omului: cadrele juridic și instituțional urmau să fie aduse în conformitate cu cerințele Convenției; serviciile de asistență și protecție trebuiau oferite prin intermediul Mecanismelor Naționale de Referire; diverse modele de parteneriat urmau a fi pilotate și avansate.

 

În același timp, guvernele se confruntă cu o multitudine de dificultăți în efortul lor de a transpune standardele Convenției în practică. În timp ce traficul de ființe umane este incriminat în toate cele trei țări, fiind perceput ca și un domeniu prioritar de către organele de drept, grupările criminale continuă să extragă profituri enorme din exploatarea celor mai vulnerabile persoane, evitând răspunderea penală. Dificultățile economice și financiare au drept consecință finanțarea insuficientă de către guverne a serviciilor destinate victimelor și a activităților anti-trafic în general. Instabilitatea politică și conflictele militare (în special cel din Ucraina, care generează o creștere continuă a numărului de persoane strămutate intern în Ucraina) accentuează în continuare problemele existente și reprezintă provocări suplimentare pentru combaterea traficului de ființe umane. În același timp, birocrația și corupția impun dificultăți suplimentare în eforturile depuse de către instituţiile anti-trafic la toate nivelurile și împiedica punerea în aplicare a prevederilor legale. Victimele adesea nu au acces la justiție sau la remedii eficiente, inclusiv la despăgubiri pentru daunele suferite. 

Conferința are ca scop să întrunească reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale de profil, a societății civile și experți internaționali în domeniu, pentru a discuta realizările și dificultățile determinate de implementarea Convenției Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane, cu un accent special pe impactul acesteia în domeniul respectării drepturilor omului în statele respective. În cadrul Conferinței vor fi abordate şi următoarele aspecte: mecanismele naționale în domeniul combaterii traficului de ființe umane, protecția eficientă a drepturilor victimei traficului de ființe umane, inclusiv a accesului la justiție, și rolul ONG-urilor în acest domeniu.

Pentru a afla mai multe detalii despre Conferinţă vă rugăm să contactaţi: 

Viorica Olaru, Ofiţer PR şi Comunicații, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , +373 69643819


 
Open Letter to the "Selles" Foundation
Versiunea romana a paginii este in proces de actualizare.

Common Open Letter from the International Organization for Migration, Mission to Moldova and the International Centre for Women Rights Protection and Promotion "La Strada" to the "Selles" Foundation.

open letter 

 
Lansarea programului pentru promovarea revenirii de peste hotare şi facilitarea reintegrării în ţara de baștină a migranților originari din Republica Moldova

CHIȘINĂU, 1 iunie 2015 – Organizația Internațională pentru Migrație, misiunea în Republica Moldova (OIM) anunță un de susținere a revenirii în țara de baștină a 75 de cetățeni ai Republicii Moldova, care s-au aflat peste hotare cel puțin un an, pentru a se angaja în instituțiile private din țara de baștină în vederea reintegrării și implementării acasă a abilităților obținute peste hotare.
Obiectivul acestui Program este de a aborda fenomenul exodului de creiere prin promovarea transferului de idei și abilități noi obținute de către cetățenii Republicii Moldova în procesul migrației.
Acest concurs este deschis pentru cetățenii Republicii Moldova care îndeplinesc următoarele condiții de eligibilitate: 
- s-au aflat în străinătate cel puțin un an înainte de a aplica la program (durata de un an va fi calculată cumulativ luând în considerație perioada ultimilor 2 ani);
- doresc să se întoarcă sau au revenit recent la baștină, dar nu mai devreme de 1 iunie 2015,
- intenționează să se angajeze în câmpul muncii sau să realizeze un stagiu profesional sau de voluntariat în una din instituțiile publice sau private din Moldova;
Persoane originare din Republica Moldova reîntoarse voluntar (care au decis să se întoarcă acasă voluntar și informat, în cadrul programului de reîntoarcere voluntară OIM), sunt, de asemenea, eligibile. 
În cadrul acestui concurs, ținând cont de necesitățile individuale și prioritățile programului, OIM Moldova va acorda (a) suport oferit în vederea identificării posturilor vacante în Republica Moldova, (b) asistență logistică și administrativă, (c) supliment la salariu lunar timp de 6 luni, în cazul în care salariul brut nu depășește 400 de euro, (d) rambursarea parțială a costurilor de călătorie în baza tichetelor și criteriului de vulnerabilitate, în cazul corespunderii criteriului de vulnerabilitate socială probat corespunzător prin documente de suport (maximum 50% din costul călătoriei).
Pentru participare la acest program, candidații interesați urmează să expedieze în adresa OIM Moldova următoarele acte:
1. formularul de aplicare completat explicit care poate fi descărcat de pe site-ul www.iom.md;
2. copia pașaportului cu viza care atestă statutul de emigrant al persoanei sau documentul de călătorie (pașaportul alb) dacă nu mai este deținut pașaportul cu care ați plecat peste hotare.
3. după necesitate, pot fi solicitate şi/sau completate documente suplimentare care atestă șederea peste hotare.
Programul va funcționa în baza principiului „primul venit, primul servit”. Prioritate în procesul de selectare vor avea persoanele care în momentul aplicării la program se află peste hotare și persoanelor vulnerabile reîntoarse de peste hotare (femeile cu mulți copii, mame solitare, persoane în vârsta de peste 55 de ani; persoane în dificultate, expuse abuzului sau exploatării datorită situației sociale sau intrării / șederii ilegale în țara de tranzit/ destinație, etc). Suportul financiar va fi acordat aplicanților pe măsura identificării locurilor de muncă / stagiere și a plasării acestora în câmpul muncii. 
Persoanele care nu vor beneficia de suport financiar, vor primi, cel puțin, suport informațional privind ofertele de angajare și stagiere existente pe piața muncii din Republica Moldova.   
Pachetul de documente urmează să fie expediat la adresa electronică Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  sau   Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , sau prin fax 0 22 23 28 62 începând cu data de 1 iunie 2015.
Termenul limită de depunere a dosarului: 31 august 2015.
Acest concurs este anunțat în cadrul proiectului “Susținerea implementării componentei de migrație și dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate UE-Moldova și valorificarea beneficiilor acestuia pentru locuitorii regiunii Transnistriei a Republicii Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Organizația Internațională pentru Migrație, misiunea în Republica Moldova 
Pentru întrebări referitoare la procesul de aplicare sau informații adiționale referitoare la acest program, vă rugăm să contactați:
Ana Ciurac, asistent de proiect OIM,  +373 69 123 904 / Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Vitalie Varzari, consultant local OIM,  +373 60 061 093 / Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  

 
 
Lansarea programului pentru promovarea revenirii de peste hotare și facilitarea reintegrării în țara de baștină a tinerilor moldoveni cu studii în străinătate

CHIȘINĂU, 1 iunie 2015 – Organizația Internațională pentru Migrație, misiunea în Republica Moldova (OIM) anunță un concurs de susținere a revenirii în țara de baștină a 25 de absolvenți moldoveni ai instituțiilor de învățământ superior din străinătate în vederea angajării, obținerii unui stagiu de practică sau voluntariat în țara de baștină și facilitarea schimbului de experiență și implementarea abilităților obținute peste hotare în instituțiile public sau private din Republica Moldova.

Obiectivul acestui Program este de a aborda fenomenul exodului de creiere prin promovarea transferului de idei noi și de abilități în procesul migrației tinerilor și mobilității educaționale.

Acest concurs este deschis pentru cetățenii Republicii Moldova care îndeplinesc următoarele condiții de eligibilitate: 

au vârsta de până la 35 ani;
au absolvit în anul 2015 o instituție de învățământ superior din străinătate, obținând diploma  de licență, masterat sau doctorat sau certificatul care confirmă absolvirea în anul 2015;
doresc să revină în Republica Moldova și să se angajeze sau să realizeze un stagiu de practică sau voluntariat într-o instituție publică sau privată;
au obținut noi abilități și aptitudini peste hotarele țării utile pentru dezvoltarea Republicii Moldova.

În cadrul acestui concurs, ținând cont de necesitățile individuale și prioritățile programului, OIM Moldova va acorda (a) suport în vederea identificării posturilor vacante din Republica Moldova, (b) asistență logistică și administrativă în procesul de revenire și reintegrare, (c) suport financiar pentru acoperirea cheltuielilor de transport spre țara de baștină, (d) precum și o indemnizație lunară în mărime de 150 de Euro achitată în MDL la cursul lunii respective pe o perioadă de până la șase luni suplimentar la salariul de bază, în cazul în care salariul brut nu va depăși suma de 400 Euro.

Pentru participare la acest concurs, candidații interesați urmează să expedieze în adresa OIM Moldova următoarele acte:

1. formularul de aplicare completat explicit care poate fi descărcat de pe site-ul www.iom.md;
2. Curriculum Vitae recent; 
3. o scrisoare de motivație în care vor fi reflectate competențele și calificările obținute peste hotare și modul în care acestea pot fi aplicate în contextul Republicii Moldova;
4. copia diplomei de absolvire a unei instituții de învățământ superior din străinătate sau a certificatului care confirmă absolvirea în anul 2015;
5. după necesitate, pot fi solicitate și/sau completate documente suplimentare.

Programul va funcționa în baza principiului „primul venit, primul servit”. Prioritate în procesul de selectare vor avea persoanele care în momentul aplicării la program se află peste hotare, persoanelor vulnerabile reîntoarse de peste hotare (absolvenții din familii defavorizate, mame solitare, persoane în dificultate). Suportul financiar va fi acordat aplicanților pe măsura identificării locurilor de muncă / stagiere și a plasării acestora în câmpul muncii. 

Persoanele care nu vor beneficia de suport financiar, vor primi, cel puțin, suport informațional privind ofertele de angajare și stagiere existente pe piața muncii din Republica Moldova.   

Nu vor putea beneficia de suport în cadrul acestui program aplicanții, beneficiari ai burselor oferite de Guvernul Moldovei, care vor trebui să-și respecte  angajamentul de a se reîntoarce în Moldova pentru a prelua, garantat, funcția precedentă sau a fi angajat într-o nouă funcție, în cadrul organelor administrației publice pentru cel puțin trei ani.

Pachetul de documente urmează să fie expediat la adresa electronică Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  sau   Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , sau prin fax 0 22 23 28 62 începând cu data de 1 iunie 2015.

Termenul limită de depunere a dosarului: 31 august 2015.

Acest concurs este anunțat în cadrul proiectului “Susținerea implementării componentei de migrație și dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate UE-Moldova și valorificarea beneficiilor acestuia pentru locuitorii regiunii Transnistriei a Republicii Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Organizația Internațională pentru Migrație, misiunea în Republica Moldova 

Pentru întrebări referitoare la procesul de aplicare sau informații adiționale referitoare la acest program, vă rugăm să contactați:

Ana Ciurac, asistent de proiect OIM,  +373 69 123 904 / Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Vitalie Varzari, consultant local OIM,  +373 60 061 093 / Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  

 
MIGRATION MANAGEMENT GAPS ANALYSIS : MOLDOVA
Versiunea romana a paginii este in proces de actualizare.

   

The “Strengthening Migration Management and Cooperation on Readmission in Eastern Europe” (MIGRECO) Project, financed by EU, aims at improving migration management by carrying out a study focused on identifying and analyzing the exiting gaps in the respective area. The study performed within the project covered the analyses of: (i) migration flows and existing challenges in migration area; (ii) migration policies and relevant legislation; (iii) compatibility of the RM legislation with the EU standards and of some existing inconsistences; (iv) activities of the main public authorities with direct or related competences in migration management area, as well as the level of cooperation among them; (v) international cooperation in migration area; (vi) cooperation with civil society. To achieve all these objectives, a complex methodological approach was used, covering the analysis of secondary data (statistics, national and international legislation, analytical and scientific studies and reports of public institutions, EU institutions and other international organizations), as well as primary data (individual in-depth interviews with the representatives of public institutions, national and international experts).

The recommendations of the study mainly focus on enhancing the cooperation between the institutions with direct duties in the area of migration management and integrated border management, combatting irregular migration, as well as filling in the regulatory gaps. It is necessary to build the capacities of the authorities with a mandate in the area of foreigners’ integration, prevention and combating irregular migration, and cross-border crime. In spite of the implementation deficiencies revealed by the study, the normative and institutional framework on migration management and integrated border management is permanently adjusted to the new challenges and identified needs. Hence, the experience of the RM may be analyzed as a good practice to be followed by other countries participating in the Eastern Partnership and shared together with the lessons learned, including the positive aspects and the identified gaps – a fact confirmed by the European Commission reports on enforcement by the RM of the Action Plan on Visa Liberalization.

ENG 

ROM

Contact person: Simion Terzioglo, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  

 

 


 

 


 

 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Pagina 4 din 32