RomanaEnglish
 
 
CAMPAIGN
  
 
 

CIMM

Quick Links

Make a Donation
Lansarea programului pentru promovarea revenirii de peste hotare și facilitarea reintegrării în țara de baștină a tinerilor moldoveni cu studii în străinătate

CHIȘINĂU, 1 iunie 2015 – Organizația Internațională pentru Migrație, misiunea în Republica Moldova (OIM) anunță un concurs de susținere a revenirii în țara de baștină a 25 de absolvenți moldoveni ai instituțiilor de învățământ superior din străinătate în vederea angajării, obținerii unui stagiu de practică sau voluntariat în țara de baștină și facilitarea schimbului de experiență și implementarea abilităților obținute peste hotare în instituțiile public sau private din Republica Moldova.

Obiectivul acestui Program este de a aborda fenomenul exodului de creiere prin promovarea transferului de idei noi și de abilități în procesul migrației tinerilor și mobilității educaționale.

Acest concurs este deschis pentru cetățenii Republicii Moldova care îndeplinesc următoarele condiții de eligibilitate: 

au vârsta de până la 35 ani;
au absolvit în anul 2015 o instituție de învățământ superior din străinătate, obținând diploma  de licență, masterat sau doctorat sau certificatul care confirmă absolvirea în anul 2015;
doresc să revină în Republica Moldova și să se angajeze sau să realizeze un stagiu de practică sau voluntariat într-o instituție publică sau privată;
au obținut noi abilități și aptitudini peste hotarele țării utile pentru dezvoltarea Republicii Moldova.

În cadrul acestui concurs, ținând cont de necesitățile individuale și prioritățile programului, OIM Moldova va acorda (a) suport în vederea identificării posturilor vacante din Republica Moldova, (b) asistență logistică și administrativă în procesul de revenire și reintegrare, (c) suport financiar pentru acoperirea cheltuielilor de transport spre țara de baștină, (d) precum și o indemnizație lunară în mărime de 150 de Euro achitată în MDL la cursul lunii respective pe o perioadă de până la șase luni suplimentar la salariul de bază, în cazul în care salariul brut nu va depăși suma de 400 Euro.

Pentru participare la acest concurs, candidații interesați urmează să expedieze în adresa OIM Moldova următoarele acte:

1. formularul de aplicare completat explicit care poate fi descărcat de pe site-ul www.iom.md;
2. Curriculum Vitae recent; 
3. o scrisoare de motivație în care vor fi reflectate competențele și calificările obținute peste hotare și modul în care acestea pot fi aplicate în contextul Republicii Moldova;
4. copia diplomei de absolvire a unei instituții de învățământ superior din străinătate sau a certificatului care confirmă absolvirea în anul 2015;
5. după necesitate, pot fi solicitate și/sau completate documente suplimentare.

Programul va funcționa în baza principiului „primul venit, primul servit”. Prioritate în procesul de selectare vor avea persoanele care în momentul aplicării la program se află peste hotare, persoanelor vulnerabile reîntoarse de peste hotare (absolvenții din familii defavorizate, mame solitare, persoane în dificultate). Suportul financiar va fi acordat aplicanților pe măsura identificării locurilor de muncă / stagiere și a plasării acestora în câmpul muncii. 

Persoanele care nu vor beneficia de suport financiar, vor primi, cel puțin, suport informațional privind ofertele de angajare și stagiere existente pe piața muncii din Republica Moldova.   

Nu vor putea beneficia de suport în cadrul acestui program aplicanții, beneficiari ai burselor oferite de Guvernul Moldovei, care vor trebui să-și respecte  angajamentul de a se reîntoarce în Moldova pentru a prelua, garantat, funcția precedentă sau a fi angajat într-o nouă funcție, în cadrul organelor administrației publice pentru cel puțin trei ani.

Pachetul de documente urmează să fie expediat la adresa electronică Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  sau   Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , sau prin fax 0 22 23 28 62 începând cu data de 1 iunie 2015.

Termenul limită de depunere a dosarului: 31 august 2015.

Acest concurs este anunțat în cadrul proiectului “Susținerea implementării componentei de migrație și dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate UE-Moldova și valorificarea beneficiilor acestuia pentru locuitorii regiunii Transnistriei a Republicii Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Organizația Internațională pentru Migrație, misiunea în Republica Moldova 

Pentru întrebări referitoare la procesul de aplicare sau informații adiționale referitoare la acest program, vă rugăm să contactați:

Ana Ciurac, asistent de proiect OIM,  +373 69 123 904 / Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Vitalie Varzari, consultant local OIM,  +373 60 061 093 / Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza